Hội thảo Xúc tiến Thương mại, Công nghệ và Thu hút vốn phát triển Hợp tác xã Việt Nam (Hà Nội, ngày 18/05/2018)