Diễn đàn Phát triển thị trường cho ngành Rau – Củ – Quả và giải pháp phát triển hệ thống logistics phục vụ nông nghiệp – nông thôn tại Đồng Tháp (18/12/2017)